CLOUDZERO SRL, prin platforma WebAlert.ro, furnizeaza solutii pentru transmiterea de SMS-uri, automatizare de trimitere a mesajelor SMS-uri prin campanie de adaugare a numerelor in platforma WebAlert.ro si ofera acces API pentru integrarea cu alte solutii si aplicatii.

Prezentul document reprezentand Termenii si Conditiile de Utilizare, este Contractul de servicii de mesagerie, denumit in continuare "TCU". Prezentul TCU este incheiat intre dumneavoastra (numit in continuare "dvs", "al dvs." sau "beneficiar") in calitate de beneficiar si CLOUDZERO SRL (numit in continuare "nostru", "al nostru", "WebAlert" "WebAlert.ro" sau "furnizor") in calitate de furnizor de servicii de mesagerie :

Folosirea serviciilor noastre constituie subiectul prezentului contract (TCU). Prezentul contact (TCU) serveste ca baza legala pentru toate serviciile de mesagerie furnizate de platforma WebAlert.ro.

WebAlert.ro este un furnizor de telecomunicații pentru mesaje scurte mobile prin aplicatia WebAlert cu livrarea națională și internațională de mesaje scurte mobile precum SMS-uri sau alte servicii de telecomunicații. Clientul intenționează să folosească platforma WebAlert pentru a trimite mesaje pentru uz propriu sau pentru a furniza propriilor clienți, în nume propriu și pentru cont propriu, servicii pentru mesaje mobile. WebAlert ca si furnizor este însărcinat de către client să efectueze operarea tehnică a platformei. Serviciile oferite de WebAlert sunt destinate exclusiv comercianților. Prin încheierea contractului, clientul se asigură că este comerciant și că mesajele scurte sunt trimise ca parte a afacerii sale. Pentru utilizarea serviciilor WebAlert se aplică următorii termeni și condiții generale în versiunea lor respectivă și valabile la momentul încheierii contractului descrierile de performanță și listele de prețuri sau modificările ulterioare ale acestora, în măsura în care clientul nu a contrazis în mod expres . Descrierile de performanță și listele de prețuri sunt disponibile pe WebAlert.

1. Concluzie


1.1 Contractul de servicii de telecomunicații între WebAlert și client se încheie pe baza înregistrării clientului prin intermediul site-ului www.webalert.ro pe pagina de înregistrare desemnată, prin telefon sau prin e-mail și a activării ulterioare a tarifelor.
Prezentarea serviciului pe site nu constituie o ofertă obligatorie de încheiere a unui contract. Înregistrarea clientului reprezintă o solicitare a clientului, care poate fi transmisă și transmisă numai dacă clientul a citit și a acceptat acești termeni și condiții.
Primirea acestei aplicații va fi confirmată imediat prin WebAlert la adresa de e-mail specificată.
1.2 Datorită reglementărilor legale, WebAlert este obligat să țină un registru al clienților în care sunt stocate numele companiei, numele clientului, adresa, e-mailul, numărul de telefon precum și începutul și sfârșitul contractului. WebAlert își rezervă dreptul de a solicita dovezi de la client cu privire la corectitudinea informațiilor sale, de exemplu un extras de registru comercial sau o înregistrare a afacerii.
1.3 WebAlert nu este obligat să accepte o cerere de încheiere a unui contract, în special dacă solicitantul furnizează informații false sau dacă există o suspiciune rezonabilă că clientul intenționează să utilizeze abuziv serviciile.

2. Utilizarea serviciilor


2.1 WebAlert permite clientului să folosească platforma si aplicatia WebAlert pentru a trimite și a primi mesaje scurte mobile în limitele posibilităților tehnice și operaționale existente.
2.2 Platforma poate fi utilizata si prin cerere API „application programming interface”. Pentru conectarea la API, clientul are cheia de access in platforma WebAlert.
2.3 WebAlert permite părții contractante să trimită cu un singur cont un numar de mesaje maximume limitate de catre pachetul comanda si de catre operatorul de telefonie mobila.
2.4 WebAlert asigură funcționarea infrastructurii sale tehnice 365 de zile pe an, 24 de ore pe zi, cu o disponibilitate medie anuală de 99,9%. Aceasta nu include defecțiunile din cauza lucrărilor de întreținere, care sunt anunțate anterior prin e-mail, și defecțiunile tehnice care sunt în afara sferei de responsabilitate a WebAlert și care pot afecta calitatea serviciilor mobile în zona de recepție și transmisie a dispozitivului utilizat, rețeaua mobilă la anumite ore și locații. Acestea pot fi printre altele:
  1. datorită ordinelor oficiale sau deciziilor judecătorești.
  2. din motive tehnice, în special din cauza circumstanțelor radiotehnice, atmosferice sau geografice.
  3. datorită măsurilor care sunt și în interesul clientului, cum ar fi lucrările de întreținere și reparații.
  4. în situaţii de urgenţă şi dezastre sau
  5. in alte cazuri de forta majora.
WebAlert va depune toate eforturile rezonabile pentru a elimina o astfel de afectare cât mai repede posibil sau pentru a lucra pentru eliminarea ei cât mai rapidă posibilă. WebAlert nu poate garanta că serviciul va fi disponibil în orice moment. Clientul este conștient de faptul că nu există nicio garanție pentru livrarea mesajelor în World Wide Web, precum și în radio de date. O astfel de garanție nu este luată nici de WebAlert.
2.5 WebAlert va efectua întreținere și alte modificări tehnice, de ex. la interfață, dacă este posibil fără vreun prejudiciu pentru client. În cazul în care o restricție este inevitabilă, WebAlert va informa clientul cât mai curând posibil pe pagina de stare a serviciilor.
2.6 WebAlert oferă clienților săi asistență prin e-mail, în ceea ce privește aspectele tehnice ale serviciului furnizat de WebAlert. WebAlert nu poate și nu va clarifica probleme tehnice, care nu sunt legate de sistemul WebAlert, ci sunt mai degrabă responsabilitatea clientului sau a unei terțe părți (operator telefonie mobila).
2.7 Serviciile suplimentare gratuite, care nu au fost convenite contractual, nu vor face obiectul serviciului datorat și pot fi oprite de WebAlert în orice moment. Nu există garanție de disponibilitate.
2.8 WebAlert transferă mesajele mobile livrate operatorilor din rețeaua respectiva, retea care apartine clientului.
2.9 WebAlert își rezervă dreptul de a extinde serviciile, de a le modifica și de a face îmbunătățiri, în special, dacă aceasta este pentru dezvoltare tehnică, necesară pentru a preveni utilizarea greșită sau dacă WebAlert este obligat prin lege să facă acest lucru.

3. Obligatiile clientului


3.1 WebAlert oferă clientului exclusiv o conexiune tehnică pentru transferul mesajelor mobile. Clientul este singurul responsabil pentru operarea, marketingul și permisiunea serviciilor operate folosind platforma si aplicatia WebAlert.
3.2 Clientul se asigură că nu va redirecționa niciun mesaj către WebAlert sau către orice alte aplicații WebAlert care încalcă orice lege sau drept al terților. Este interzis transferul de mesaje cu următorul conținut sau de mesaje care se referă la un astfel de conținut:
SMS-uri care conțin conținut ilegal, pedepsit, hărțuitor, defăimător, discriminatoriu, amenințător, vulgar, obscen, deranjat, neautorizat sau pedepsit în alt mod, mesaje care sunt de natură să dăuneze imaginii și reputației WebAlert.
3.3 Utilizarea WebAlert pentru a trimite mesaje nedorite, de ex. publicitate nedorită prin SMS (spam) nu este permisă. Clientul asigură că nu va trimite mesaje abonaților care nu au fost de acord să primească astfel de mesaje si se asigura ca optiunea de dezabonare este inclusa in fiecare mesaj al campaniei de sms, ulterior oferindui destinatarului posibilitatea de a se dezabonat (stop 6). WebAlert își rezervă dreptul de a lua măsurile legale necesare în cazul unei încălcări.
3.4 Clientul trebuie să respecte drepturile de autor naționale și internaționale, brevetele, numele și mărcile comerciale, precum și alte drepturi de proprietate industrială și drepturi personale ale terților.
3.5 Clientul nu are dreptul de a trimite mesaje in numele marcilor comerciale fara autorizatia lor in scris.
3.6 Dacă WebAlert este revendicat/acuzat pentru încălcarea condițiilor de mai sus, clientul este de acord să scutească WebAlert de toate revendicările terților.
3.7 Clientul trebuie să păstreze datele de acces comunicate cu cea mai mare atenție și să excludă o utilizare abuzivă a acestora. Clientul recunoaște că este responsabil pentru utilizarea contractuală a WebAlert. Clientul este responsabil pentru toate daunele legate de transmiterea datelor de acces. Clientul trebuie să notifice imediat WebAlert despre pierderea, furtul sau utilizarea neautorizată a datelor de acces, astfel încât accesul să poată fi blocat.
3.8 Pentru utilizarea platformei si a aplicatiei și eventual a altor aplicații/funcții ale WebAlert este obligatorie înregistrarea. Utilizatorul este responsabil pentru acuratețea informațiilor sale personale și trebuie să le păstreze la zi pe perioada contractului. Modificări ale datelor cu caracter personal pot fi făcute oricând în zona personală a clienților, la care se poate ajunge prin WebAlert prin autentificare cu date de acces individuale. Un schimb al părții contractante necesită acordul scris (de exemplu prin e-mail) prin WebAlert.

4. Preturi si conditii de plata


4.1 Condiția prealabilă pentru a trimite mesaje este ca în cont să existe un sold creditor (obligația de plată în avans a clientului). Dacă nu se convine altfel, serviciile taxabile vor fi furnizate numai până la consumarea completă a soldului creditului.
4.2 Cuantumul costurilor serviciilor oferite de WebAlert poate fi vizualizat pe site-ul WebAlert.ro oricând după introducerea datelor de acces în zona personală a clientului. Informațiile despre soldul creditului se pot abate din motive tehnice de la starea actuală existentă și nu justifică nicio pretenție independentă a clientului pentru servicii în suma corespunzătoare. Prețurile afișate în zona publică a site-ului WebAlert.ro se aplică exclusiv contractelor noi și au doar scop informativ. Pentru utilizarea serviciilor, tarifele valabile la momentul încheierii contractului vor fi decisive sau modificarea tarifelor convenite ulterior.
4.3 Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, clientului i se vor factura prețurile/tarifele curente la momentul înregistrării sale, care sunt menționate în zona publică a site-ului WebAlert.ro.
4.4 Toate prețurile exclud taxa pe valoarea adăugată aplicabilă. (TVA)
4.5 Toate prețurile pot fi modificate în termen de 24 de ore de la notificarea scrisă prin e-mail la adresa dată de client.
4.6 La finalizarea contractului, WebAlert va crea un cont de credit pentru client care va înregistra toate ieșirile (de exemplu, pentru mesajele mobile trimise) și toate intrările (de exemplu, reîncărcarea contului). Clientul poate vizualiza acest cont în orice moment după introducerea datelor de acces în zona personală pentru clienți de pe site-ul WebAlert.
4.7 Clientul poate oricând reîncărca contul administrat de WebAlert prin plata online folosind un card bancar pentru a utiliza serviciile de mesaje mobile.

5. Labilitate


5.1 WebAlert este răspunzător numai pentru intenție sau neglijență gravă. WebAlert este răspunzător numai pentru daunele datorate neglijenței simple a WebAlert sau a agenților săi indirecti dacă a fost încălcată o obligație contractuală materială, a cărei îndeplinire permite în primul rând executarea corespunzătoare a contractului, a cărui încălcare pune în pericol realizarea scopul contractului sau pe acesta din urmă Conformitatea cu clientul în mod regulat familiar. În acest din urmă caz, totuși, WebAlert nu este responsabil pentru nicio daune imprevizibile, care nu sunt tipice contractului.
5.2 În special, WebAlert nu își asumă nicio răspundere și garantează pentru primirea de mesaje mobile de către dispozitivele mobile, aceasta fiind responsabilitatea exclusivă a operatorului de rețea respectiv. WebAlert nu este, de asemenea, răspunzător pentru daunele cauzate de livrarea întârziată sau omisă a SMS-urilor. Acest lucru se aplică în special trimiterii incorecte de mesaje SMS.
5.3 WebAlert nu este răspunzător pentru daunele rezultate din pretenții ale terților, profituri pierdute, economii pierdute și toate daunele directe și indirecte directe. De asemenea, WebAlert nu este răspunzător pentru încălcări nesemnificative ale obligațiilor și pentru pierderea datelor de la operatorii de telefonie mobilă.
5.4 În cazul în care clientul încalcă din culpă obligațiile prevăzute prin acesti termeni si conditii, În cazul în care clientul încalcă din culpă obligațiile prevăzute de acest contract, WebAlert are dreptul la o cerere de despăgubire forfetară în valoare de 1.000,00 EUR. Clientul poate aduce o dovadă împotriva sumei forfetare că prejudiciul nu a fost suferit deloc sau cu mult mai mic decât suma forfetară. WebAlert își rezervă dreptul de a revendica pretenții suplimentare pentru daune, în plus față de penalitatea contractuală împotriva clientului care încalcă termeni si conditiile. O penalitate contractuală plătită va fi compensată cu cererile de despăgubire de către WebAlert.

6. Perioada contractului/rezilierea


6.1 Contractul de servicii nu are o perioadă minimă și se derulează pe termen nedeterminat.
6.2 Clientul poate rezilia contractul cu WebAlert și contul personal în orice moment, fără a respecta o perioadă de preaviz. Rezilierea trebuie făcută prin logare pe pagina de profil.
6.3 În cazul rezilierii, WebAlert are dreptul de a refuza o ofertă de contract reînnoită de către client.
6.4 WebAlert poate închide contul clientului cu o perioadă de preaviz de patru săptămâni. În special, WebAlert își rezervă dreptul de a rezilia contractul dacă clientul este complet inactiv timp de cel puțin șase luni consecutive sau nu are sold credit. Inactivitatea totală apare atunci când clientul nu trimite sau nu primește un mesaj cel puțin o dată.
6.5 Dreptul părților de a rezilia contractul pentru o cauză importantă (de exemplu, încălcarea acestor termeni și condiții) rămâne neafectat. În cazul în care rezilierea are loc dintr-un motiv important, WebAlert o poate rezilia în orice moment, fără notificare, sub precizarea motivului. Un motiv important există în special dacă clientul;
  1. folosește serviciile în mod fraudulos
  2. oprește în mod serios și definitiv îndeplinirea contractului, în special plățile acestuia, în mod nejustificat,
  3. face declarații greșite în înregistrarea sau modificarea ulterioară a datelor sale împotriva unei mai bune cunoștințe.

6.6 În cazul rezilierii, soldul creditului neutilizat expiră fără înlocuire. Acest lucru nu va afecta plata soldului creditului rămas în cazul rezilierii de către WebAlert în conformitate cu termeni si condititiile, rezilierii de către client pentru un motiv întemeiat în conformitate cu termeni si condititiile sau a unui drept legal de retragere.
6.7 Taxele deja plătite pentru o perioadă mai lungă (de exemplu, o taxă anuală) nu pot fi rambursate, nici măcar proporțional. Același lucru este valabil și pentru comisioanele de plată și soldul creditabil din fondul comercial.

 

7. Suport si Servicii


7.1 WebAlert monitorizează toate sistemele tehnice automat și non-stop și oferă asistență clienților prin e-mail și chat în zilele lucrătoare, între orele 9:00 și 17:00. WebAlert se străduiește să răspundă la toate e-mailurile și mesajele de chat în 24 de ore.
7.2 Pe lângă asistența și serviciul de bază, WebAlert oferă un serviciu separat, îmbunătățit și suplimentar, ca parte a unui acord de nivel de servicii (SLA) personalizat. Condițiile pentru SLA sunt disponibile clientului la cerere.
7.3 Clientul este obligat să urmeze instrucțiunile corespunzătoare cu privire la utilizarea WebAlert, inclusiv pe cele referitoare la prevenirea erorilor.

8. Confidențialitate


8.1 Ambele părți contractante se obligă să păstreze confidențiale toate informațiile și datele primite de la partea contractantă în legătură cu executarea prezentului contract și să nu le facă accesibile terților, în măsura și atâta timp cât aceste informații nu sunt disponibile în general sau au devenitdisponibil sau destinatarul nu a fost notificat de către o terță parte îndreptățită să facă acest lucru fără nicio obligație de confidențialitate sau nu a fost cunoscut în mod demonstrat de cealaltă parte înainte de data primirii.
8.2 Obligația rămâne și la sfârșitul contractului.
8.3 În cazul în care una dintre părțile contractante constată că informații care necesită secret intră în posesia unui terț sau dacă un document de păstrat secret a fost pierdut, va informa imediat cealaltă parte contractantă despre aceasta.
8.4 Datele cu caracter personal necesare pentru stabilirea sau modificarea unei relații contractuale cu clientul, inclusiv conținutul acesteia (date de inventar), precum și date personale pentru furnizarea și furnizarea de servicii de telecomunicații sau telemedia (date de trafic sau de utilizare) WebAlert doar colectează, prelucrează sau utilizează dacă și în măsura în care clientul și-a dat consimțământul sau o prevedere legală permite acest lucru și în conformitate cu Politica de confidențialitate.
8.5 Dacă sunt stocate date de trafic, acestea vor fi stocate până la 60 de zile de la facturare, cu excepția cazului în care există obiecții la facturare. În acest caz, acestea pot fi stocate până când obiecțiile au fost clarificate definitiv. În măsura în care nu au fost stocate date de trafic din motive tehnice, nu au fost ridicate obiecții sau datele stocate au fost șterse din cauza unor obligații legale, WebAlert nici nu are o obligație de probă pentru serviciile de conectare furnizate și nici obligația de a furniza informații
8.6 La emiterea unei facturi detaliate, clientul trebuie să informeze toți utilizatorii actuali și viitori ai conexiunii mobile că va fi notificat cu privire la datele conexiunii. WebAlert stochează datele de trafic, necesare pentru a dovedi taxele percepute clientului, complet în fișiere jurnal (expeditor, destinatar eventual scurtat, timp) și le păstrează la dispoziție pentru client pentru o perioadă de 60 de zile, ulterior WebAlert poate ștergeți fișierele. Obiecțiile sau întrebările privind facturarea sau calcularea mesajelor trebuie, așadar, făcute în termen de 60 de zile de la trimiterea mesajelor. După expirarea perioadei de 60 de zile, facturarea sau determinarea fișierelor jurnal se consideră aprobată de client.
8.7 WebAlert va șterge datele de inventar nu mai târziu de expirarea anului calendaristic de la încetarea relației cu clientul, cu excepția cazului în care cerințele legale sau urmărirea reclamațiilor necesită o perioadă mai lungă de stocare.
8.8 WebAlert are dreptul de a transmite clientului informații referitoare la relația contractuală prin trimiterea acestora la adresa poștală desemnată de client, la adresa de e-mail specificată de client sau prin apel telefonic.
8.9 Clientul își poate revoca oricând consimțământul pentru utilizarea datelor ca parte a acestei secțiuni. În plus, se aplică politica noastră de confidențialitate.

9. Modificarea termenilor și condițiilor, descrierilor serviciilor și prețurilor


9.1 Modificările acestor termeni și condiții sau descrierea serviciului pot fi convenite cu oferirea de către WebAlert și acceptarea de către client. Oferta WebAlert se face prin notificarea modificărilor de conținut prin e-mail la adresa de e-mail a clientului. Dacă clientul nu răspunde la oferta WebAlert sau dacă nu se opune în termen de 4 săptămâni de la primirea notificării de modificare, aceasta constituie o acceptare a ofertei, iar modificările vor intra în vigoare cu condiția ca WebAlert să fi indicat în mod expres această consecință în notificarea modificării. În cazul în care clientul se opune ofertei în timp util, contractul va continua să se aplice condițiilor anterioare.
9.2 Descrierea serviciului poate fi modificată, dacă este justificată dintr-un motiv întemeiat, astfel încât clientul să nu fie în mod obiectiv mai prost (de exemplu, păstrarea sau îmbunătățirea funcționalităților) în comparație cu descrierea serviciului inclusă în contract, iar modificările nu au deviat semnificativ de la acestea. Există un motiv întemeiat dacă există inovații tehnice în ceea ce privește serviciile datorate sau dacă terții de la care WebAlert primește serviciile anticipate necesare pentru furnizarea serviciilor convenite își schimbă oferta de servicii.
9.3 Modificările intenționate ale descrierii serviciului, care nu sunt cauzate de comenzi legale sau oficiale, vor fi comunicate clientului prin e-mail cu cel puțin patru săptămâni înainte de a intra în vigoare. Clientul are dreptul la un drept special de reziliere în momentul în care modificările intră în vigoare. Dacă clientul nu reziliază contractul în scris în termen de patru săptămâni de la primirea notificării de modificare, modificările devin parte a contractului la momentul notificat. Clientul este informat în special cu privire la consecințele notificării modificării.

10 Clauza de separabilitat


10.1 Dacă vreo prevedere a acestui contract, termenii și condițiile sau o prevedere viitoare nou adoptată este sau devine invalidă în totalitate sau parțial, prevederile rămase rămân neafectate de aceasta. Părțile contractante convin să înlocuiască prevederea nevalidă cu o prevedere valabilă, care corespunde cel mai bine din punct de vedere economic obiectivului părții contractante.

11 Dispozitii finale


11.1 Modificarea prezentului contract (sau a conditiilor prevazute in anexe) se va putea face numai prin acordul scris al partilor, acord ce urmeaza a fi materializat prin incheierea unui act aditional.
11.2 SOLUTIONAREA LITIGIILOR Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, daca nu poate fi solutionat pe cale amiabila, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre Instantele Judecatoresti ale municipiului Cluj.
Acesti termeni si conditii constituie un acord dintre WebAlert si dvs. si va guverneaza utilizarea serviciilor, constituind contractul de prestari servicii incheiat intre dvs. si WebAlert. Puteti de asemenea sa va aflati sub autoritatea altor termeni aditionali sau conditii de utilizare ce se aplica in momentul in care utilizati alte servicii WebAlert, continut sau software al unui tert. Daca orice prevedere a acestor TCU sau altor documente incorporate este dovedita de o institutie competenta ca fiind invalida, partile sunt de acord ca aceasta institutie sa incerce sa ia in consideratie intentiile partilor asa cum sunt reflectate in prevedere, iar restul prevederilor ramanand in vigoare. Sunteti de acord ca fara a tine seama de alta lege sau statut, orice revendicare sau pricina ce reiese din acesti termeni sau sunt legati de utilizarea serviciilor sau a TCU trebuie inaintata in decurs de un an dupa ce aceasta cerere a fost ridicata sau va fi pentru totdeauna clasata. Titlurile sectiunilor in acesti termeni sunt numai pentru convenienta si nu au nici un efect legal sau contractual.

 

Ești pregătit(ă)?
Ești pregătit(ă) să folosești telefonul tău pentru a trimite mesaje clienților tăi fară griji? WebAlert are toate uneltele necesare că tu să nu iți faci griji pentru comunicarea dintre platforma ta și clienți tai.